תנאי שימוש

ציטוט

על המשתמש במידע מהאתר בפרסום לאזכר או לצטט את האתר  בצורה הבאה:

מרוז א, וין ג, לבינגר ז, שטייניץ ע, הצופה א, חביב א, פרלמן י, אלון ד, לידר נ. 2017. הספר האדום של העופות בישראל. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. נגיש מ:  https://aves.redlist.parks.org.il [אוחזר: שנה/חודש/יום]

אחריות

המידע באתר מסופק במסגרת ההבנה שהשימוש בו יתיישב עם התפיסה של שמירת טבע והימנעות מגרימת נזק למיני בר. האחריות לשימוש נאות מוטלת על המשתמש. במקרה של שאלה המתעוררת לגבי שימוש במידע יש לפנות לכתובת הדוא"ל  data.request@npa.org.il.

השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש "כמות שהוא". רשות הטבע והגנים אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.

כללי

השימוש במידע המופיע באתר ("עופות בסכנת הכחדה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי האתר ("עופות בסכנת הכחדה")  שייכים לרשות הטבע והגנים (להלן- "הרשות") ולחברה להגנת הטבע. זכויות יוצרים אלו חלות על כל התוכן והאמצעים המופיעים באתר (לרבות:  טקסט, תמונות, צילומים, מפות) אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

העתקה ושימוש בתכני האתר למטרות שמירת טבע, חינוך ומחקר ולא לצרכים מסחריים מותרת ללא בקשה מפורשת ובתנאי שיצויין המקור, למעט איורים ותצלומים. העתקה ושימוש לצרכים מסחריים אסורה ללא אישור מראש ובכתב.

התמונות המופיעות באתר מוצגות בהסכמת הצלמים ובעלי זכויות היוצרים עליהן. אין לעשות כל שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות  בתמונות המופיעות באתר ללא רשות מפורשת מרשות הטבע והגנים.

מידע נוסף ועדכונים

המידע הנוגע למגוון ביולוגי הוא דינאמי באופיו וכולל שינויים תדירים. התוכן באתר משקף מאמצים של אנשי מקצוע להציג מידע תקף ומעודכן ככל הניתן. לבירור לגבי עדכונים, דיווח על טעויות, הוספת מידע מקצועי רלוונטי ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל  data.request@npa.org.il

 

כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.