בזבוז הלבנון Serinus syriacus

עתידו בסכנה VU (D1)
בזבוז הלבנון שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
בזבוז הלבנון מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל המספר הקטן של פרטים המקננים בתחומי ישראל (פחות מ- 250). בנוסף, המין מוגדר גם בסכנת הכחדה עולמית (VU). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר בזבוז הלבנון כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף ירידה בגודל האכלוסייה, כמו גם שינויים בשיטות ההערכה ובהתייחסות לאוכלוסיות שוליים, בקצה גבול תפוצתן העולמית. יצויין שהמין אנדמי לאזורנו וחלקים ניכרים מאוכלוסייתו העולמית מקננים בחרמון וחורפים ברחבי הנגב.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכה אזורית קודמת

VU הערכה עולמית
בתי גידול חרמון - יער ספר הררי
סטטוס בארץ חורף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני
תצורות נוף הררי
תצורות צומח חורש, שיחייה
צפיפות צומח בינונית, גבוהה
מיקומי קנים עצים, שיחים
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות, ציד ולכידה

ציפור שיר קטנה ממשפחת הפרושיים האנדמית לאזורנו. הזכר ניכר בגוון הצהוב במצח, בגחון ובגב, ובגוון האפור-כחלחל בלחי ובעורף. הנקבה מעט דהויה ומפוספסת יותר.

כ - 100 - 150 זוגות דוגרים בחרמון, בין הגבהים 1,200 - 1,800 מטר (ישראלי ופרלמן 2013). בשנות ה- 1980 הוערכה האוכלוסייה בכ- 180 זוגות (אזוב 1986).
בחורף נצפה במספרים קטנים ביהודה ושומרון, בנגב, בערבה ובהרי אילת.

מאכלס מדרונות הרים טרשיים עם חורש נשירים דליל.

אנדמי לאזורנו. מקנן בהרי הלבנון ומול הלבנון, רכס החרמון והרי אדום. האוכלוסיות נודדות בחורף לאזורים דרומיים יותר, כולל הנגב וחצי האי סיני.
המין מוגדר בסכנת הכחדה עולמית בעיקר בשל ירידות בגודל האוכלוסייה שתועדו בירדן, אך גם בחרמון הישראלי הוא נמצא ככל הנראה בירידה.

בזבוז הלבנון מאויים על ידי עבודות פיתוח המתרחשות בכתף החרמון, כולל פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח של מתקנים שונים. כמו כן הוא מהווה יעד לאיסוף על ידי ציידי חוחיות ומגדלי ציפורים. בהרי מואב והרי אדום שבירדן נפגע מרעיית יתר ומרצף של שנות בצורת (birdlife 2017).

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

מומלץ לצמצם את עבודות הפיתוח המבוצעות בחרמון ולפקח עליהן בכדי למזער את הפגיעה בבתי הגידול הטבעיים.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • שוחט, א., פרלמן, י., שני, א., עובדיה, ע., ישראלי, נ., פרלמן, ג. ואלון, ד. 2009. טיבוע ציפורים ארוך טווח בחרמון: תמורות בהרכב החברה ובדינאמיקה של אוכלוסיות.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז, ליאור כסלו, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN