בז עצים Falco subbuteo

בסכנת הכחדה EN (C1,A2a)
בז עצים שצולם על ידי עזרא חדד
עזרא חדד
בז העצים מוגדר כמין "בסכנת הכחדה" (EN) בשל הירידה המתמשכת בגודל אוכלוסייתו, המוערכת ביותר מ- 50% במשך 3 דורות (19.2 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר בז העצים כמין "בסיכון נמוך" (NT), השינוי במעמד המין משקף החמרה במצבו.
EN הערכה אזורית נוכחית | NT הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, חורש ים-תיכוני צפוף, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורות נוף מישורים ועמקים, מרחב כפרי
תצורות צומח יער, חורש, גינות ופארקים
צפיפות צומח בינונית
מיקומי קנים עצים
סוגי מזון חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

בז קטן ועדין, זריז ותזזיתי, שמתמחה בציד באוויר של חרקים, ציפורים ועטלפים. כנפיו הארוכות והחרמשיות וזנבו הקצר עשויים להזכיר סיס גדול וכבד. מבנה זה מקנה לו יכולת לשהות באוויר זמן ממושך ולתמרן במהירות בדומה לסיסים ולסנוניות המהווים חלק ניכר מתפריטו.

מקייץ בחבל הים תיכוני ובנגב הצפוני, חולף במספרים קטנים על פני כל הארץ.
מקנן בצפון הארץ ובמרכזה, דרומה עד לאזור ניצנה ומשאבי שדה, ובבקעת הירדן עד ליריחו. מגיע לארץ במרץ - אפריל ועוזב החל מסוף אוגוסט ועד לאמצע אוקטובר. תפוצתו חופפת לתפוצת העורב האפור, שבקניו הנטושים הוא מקנן, ובעשורים האחרונים הרחיב את תפוצתו דרומה, למרכז הנגב, בעקבות התפשטות העורבים. למרות ההתפשטות דרומה, מורגשת ירידה בצפיפות האוכלוסייה באזורי הליבה בצפון הארץ ובמרכזה, כך שבהסתכלות כוללת המספרים הצטמצמו מאוד.

מאכלס נופים פתוחים למחצה, דוגמת מישורים ושדות עם עצים פזורים, ישובים כפריים עם עצים גבוהים וגם חורשים ויערות מעורבים עם שטחים פתוחים. לרוב נראה חג מעל לעצים או לשדות. חורף בנופי סוואנה באפריקה.

גורמי הסיכון המאיימים על בזי העצים אינם ידועים לנו, שכן הוא מין שמקנן גם באזורים חקלאיים וכפריים שלא השתנו באופן מכריע בשני העשורים האחרונים (יתכן שהתנאים אף השתפרו, בזכות התבגרות החורשים הנטועים, במיוחד של עצי איקליפטוס, וריבוי העורבים האפורים שבקניהם הוא דוגר). לפיכך סביר שהוא נפגע דווקא מגורמים המשפיעים עליו באזורי הנדידה והחריפה.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

בז העצים מוגדר כמין בסכנת הכחדה בשל הירידה המורגשת בגודל אוכלוסייתו. גורמי האיום המשפיעים עליו אינם ידועים ולכן מומלץ להתחיל במחקר שמטרתו קבלת אומדן מדויק יותר של גודל האוכלוסייה המקננת, דפוסי התנועה והנדידה של הפרטים וגורמי האיום המאיימים עליהם.

בגלל שגורמי האיום על בזי העצים אינם ידועים לנו, מומלץ להתחיל מעקב ומחקר שמטרתו לאסוף מידע על גורמים אלה.

ניזון בעיקר מחרקים וציפורים שהוא צד באוויר. אוסף חרקים תוך כדי מעוף קליל ומעביר אותם מהרגליים למקור אגב דאייה בכנפיים פרושות. המעוף מהיר והחלטי יותר בעת ציד של ציפורים, כשהבז עף במהירות בגובה נמוך ומנסה להפתיע ציפורים, לגרום להן לנסוק מעלה ואז ללכוד אותן, פעמים רבות אחרי מרדף צמוד וממושך. לעתים צד באתרי לינה של להקות ציפורי שיר או באתרי משכן של עטלפים, כשהם יוצאים מהם לעת ערב.
עונת הקינון מאמצע מאי עד ספטמבר. מטיל בקנים נטושים של עורב אפור על עצים גבוהים, ובצפון הנגב גם על עמודי חשמל.

  • אזוב, א. 2001. עקב חורף בגליל העליון. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • אזוב, א. 2010. תוצאות סקר עקב חורף בגליל העליון. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • לשם, י. 1979. העופות הדורסים בישראל. הוצאת החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אבנר רינות, יואב פרלמן, ליאור כסלו, ברק גרניט, דן אלון, רעי סגלי, טוביה קאהן, עזרא חדד, אסף מירוז, עדו צורים, נדב ישראלי, מידד גורן, עמיר בלבן, איתי שמשון, אוהד הצופה, נעם וייס, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN