גבתון שחור-ראש Emberiza melanocephala

בסכנת הכחדה EN (C1)
גבתון שחור-ראש שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
גבתון שחור-ראש מוגדר כמין "בסכנת הכחדה" (EN) בשל הירידה המתמשכת בגודל אוכלוסייתו ובתחומי תפוצתו. השוואת הערכות גודל האוכלוסייה מצביעה על קצב ירידה של כ- 3% לשנה במהלך שני העשורים האחרונים, שהם למעלה מ- 20% במשך 2 דורות (7.2 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הגבתון שחור הראש כמין "שעתידו בסכנה" (VU). ההחמרה במעמד המין משקפת המשך של מגמת נסיגת האוכלוסייה וצמצום שטחי המחייה.
EN הערכה אזורית נוכחית | VU הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול חרמון - יער ספר הררי, יער פארק וחורש פתוח, שיחייה מפותחת - גריגה
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורות נוף הררי, מישורים ועמקים
תצורות צומח חורש, שיחייה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקומי קנים עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות

גבתון בגודל בינוני הבולט בצבעיו ובשירתו הערבה והמסתלסלת.
לזכר ראש שחור, גחון צהוב עז וגב ערמוני ללא פספוס. הנקבות והצעירים חומים-אפורים ודהויים יותר.

מקייץ-מקנן נדיר ביותר וחולף במספרים קטנים. תפוצת הקינון מוגבלת כיום כמעט אך ורק לצפון הגולן ולמורדות החרמון (עד לרום 1650 מטר), וגם באזורים אלה מספר הפרטים ירד בצורה ניכרת. זוגות בודדים מקננים עדיין בשפלת יהודה, בבקעת בית נטופה ובמזרח הגליל.
עד לשנות השישים של המאה ה-20 היה מקייץ שכיח כמעט בכל החבל הים-תיכוני של ישראל. החל מסוף שנות ה- 1950 ניכרת מגמת הצטמצמות בתחומי התפוצה ובגודל האוכלוסיה, המין נעלם כמקנן ביהודה ושומרון, הכרמל ומערב הגליל. גם במזרח הגליל ובגולן הצטמצמה האוכלוסיה והפכה מקוטעת.

ירידה הדרגתית בשכיחותו של המין מובחנת החל משנות ה- 1950, ככל הנראה בגלל הרחבת שטחי חקלאות ונטיעות, כמו גם שימוש בקוטלי חרקים בחקלאות (פז 1986, Shirihai 1996). הגבתון נעלם כמקנן משטחים נרחבים בהם היה בעבר שכיח, ביניהם כמעט כל שטחו של הגליל, העמקים הצפוניים, צפון השומרון והרי יהודה.

האוכלוסייה שקיננה במרכז הארץ נפגעה ככל הנראה משינוי והרס מקומות החיות ומהשימוש בחומרי הדברה חקלאיים. שטח המחייה העיקרי של המין כיום בארץ הוא בצפון הגולן ומורדות החרמון. באזורים אלה הוא מאוים על ידי שינוי מקומות חיותו בעקבות פיתוח, ייעור ונטיעות חקלאיות בצפון רמת הגולן, פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח מתקנים שונים בכתף החרמון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

הגבתון שחור הראש הוא מין נודד המוגדר כמין בסכנת הכחדה בשל התמעטות אוכלוסייתו וצמצום דרמטי של תחומי תפוצתו. בעשורים האחרונים הוא נסוג ממרבית שטחי הקינון שלו ביהודה ושומרון ובגליל, וכיום הוא מקנן בעיקר בצפון הגולן ובחרמון. לאור הפיתוח המואץ המתוכנן ברמת הגולן, מומלץ לאתר שטחי מפתח בהם המין מקנן בצפיפות ולהבטיח את שימורם.

הגבתון שחור-ראש נפגע בעיקר מהרס וקיטוע שטחי בתה וחורש פתוח, כמו גם מהשימוש בקוטלי חרקים בחקלאות. מומלץ לשמר שטחי קינון איכותיים בצפון רמת הגולן, שהם כיום מקום החיות העיקרי של המין בארץ.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • שוחט, א., פרלמן, י., שני, א., עובדיה, ע., ישראלי, נ., פרלמן, ג. ואלון, ד. 2009. טיבוע ציפורים ארוך טווח בחרמון: תמורות בהרכב החברה ובדינאמיקה של אוכלוסיות.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יואב פרלמן, עזרא חדד, טוביה קאהן, יוסף כיאט, עדו צורים, נעם וייס, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN