כחל Coracias garrulus

עתידו בסכנה VU (C1)
כחל שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
הכחל מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל קצב הירידה המהיר בגודל האוכלוסייה, המוערך בלמעלה מ- 10% במשך 3 דורות (16.8 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הכחל כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה, כמו גם שיפור ברמת המידע והבדלים בשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורות נוף הררי, מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי, מצוקים
תצורות צומח חורש, עצייה, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקומי קנים מצוקים, קירות עפר
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס

בגודלו ובמבנה גופו מזכיר הכחל "עורב קטן" כמו הקאק, וגם קולותיו צרודים וגסים כשל עורב. לבושו בעמידה כחול-תכלת, למעט הגב שצבעו חום ערמוני. בתעופה בולט דגם הכנפיים, כשהסוככות בצבע כחול טורקיז, מנוגדות לאברות תעופה כהות שגוונן כחול-שחור. תעופתו קלילה, עם חבטות כנף איטיות למדי, קצובות וחזקות.

מקייץ מקנן בגולן, בעמקים הצפוניים, בבקעת הירדן, בשפלת יהודה ובצפון הנגב, וחולף שכיח למדי בכל חלקי הארץ. ריכוזי הקינון העיקריים כיום הם בדרום הגולן, בקעת הירדן וצפון-מערב הנגב.
עד לשנות ה- 1960 היה שכיח מאוד בכל החבל הים תיכוני של ישראל, אך אז חלה ירידה תלולה באוכלוסייתו בגלל הרעלות מחומרי הדברה (Shirihai 1996, פז 2013).
בשנות ה- 1980 הוערכה האוכלוסייה ב- 500 - 1,000 זוגות, אך מאז היא נסוגה ממרבית שטחי הגליל, הכרמל, יהודה ושומרון ושפלת החוף, וכיום היא מוערכת ב- 500 זוגות לכל היותר.

מקנן בדרום אירופה ובמרכזה ומזרחה עד למרכז אסיה (קזחסטאן ומערב סין). כל האוכלוסיות חורפות באפריקה שמדרום לסהרה. באירופה נרשמו ירידות מדאיגות בגודל האוכלוסיות אך ברמה העולמית הוא עדיין מוגדר כיום כמין ש"אינו בסיכון" (LC).

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • Mendelssohn, H. 1975. Report on the Status of Some Bird Species in Israel in 1974. I.C.B.P. 12:265-270.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, זאב לבינג'ר, נעם וייס, אבנר רינות, עזרא חדד, עדו צורים, טוביה קאהן, יובל דקס, ירון בזר, עמיר בלבן, מנחם אדר, אוהד הצופה, רעי סגלי

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN