סלעית קיץ Oenanthe hispanica

בסכנת הכחדה EN (C1)
סלעית קיץ שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
סלעית הקיץ מוגדרת כמין "בסכנת הכחדה" (EN) בשל הירידה המתמשכת בגודל אוכלוסייתה. קצב הירידה מוערך כגבוה מ- 20% בשני דורות (8.2 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה סלעית הקיץ כמין שאינו בסיכון (LC). השינוי במעמד המין משקף החמרה דרמטית במצב האוכלוסייה, המתבטאת בצמצום תחום התפוצה ומספר הפרטים. - הירידה בשכיחות המין מובחנת החל מתחילת שנות ה- 2000. סלעית הקיץ נעלמה לחלוטין כמקננת משטחים נרחבים בהם הייתה בעבר שכיחה, דוגמת הגליל המערבי, הכרמל, שפלת יהודה, הרי יהודה ומערב השומרון.
EN הערכה אזורית נוכחית | LC הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורות נוף הררי, סלעים וטרשים
תצורות צומח בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקומי קנים קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון שריפות בשטחי בתה, הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס

סלעית הקייץ היא הסלעית היחידה שמקייצת ומקננת בצפון הארץ ובמרכזה (להוציא את מרומי החרמון, שם מקננים גם מינים נוספים).
בולטת בניגוד השחור-לבן של לבושה, בהתנהגותה הטריטוריאלית ובשירתה המצלצלת. מציגה דו-פרצופיות זוויגית – לבוש הזכרים קונטרסטי מאוד, עם כיפה, גב ובטן לבנים או צהבהבים, מנוגדים לכנפיים וללחיים השחורות, לחלק מהפרטים גרון שחור. הנקבות חומות-אפורות ורק זנבן לבן.

מאכלסת שטחי בתה וגריגה טרשיים, פעמים רבות בקירות מצוקיים, בשולי מחצבות ובאזורים שעוברים פיתוח וחשיפת קרקע.

המין נמצא במגמת ירידה מתמשכת והדרגתית בארץ ובמזרח אירופה מזה כשני עשורים. הירידה אינה אחידה בכל אזורי הקינון של המין בארץ, בחלק מהאזורים הוא נעלם לחלוטין בעוד שבאזורים מסוימים דוגמת מזרח השומרון ומורדות החרמון יש עדיין מוקדי קינון צפופים.

סלעית הקיץ מאוימת על ידי פיתוח, הרס ושינוי שטחי הבתה והגריגה והפיכתם לשטחי התיישבות ויער נטוע. בשפלת יהודה, מזרח לכיש ומערב השומרון היא נפגעת משריפות תכופות הנגרמות על ידי פעילות אימונים של צה"ל, ובנוסף היא ככל הנראה מושפעת גם מתהליכי מדבור וניצול-יתר המתרחשים באזורי החריפה והנדידה.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

סלעית הקיץ היא מין נודד המוגדר בסכנת הכחדה בשל הירידה בגודל האוכלוסייה וצמצום שטחי המחייה. בשני העשורים האחרונים נסוגה הסלעית משטחים גדולים במערב השומרון, בכרמל ובגליל. גורמי האיום העיקריים המשפיעים על סלעית הקיץ בארץ הם הכרסום המתמשך ברציפות שטחי הבתה ובאיכותם, ובנוסף היא נפגעת ככל הנראה גם מתהליכי מדבור וניצול יתר של מקומות החיות באתרי החריפה ולאורך צירי הנדידה.

פעולות הסברה ביחידות צה"ל לצמצום אירועי השריפות
- הרחבת שבילי אש להגבלת התפשטות שריפות
- הגבלת נטיעות בשטחי בתה וגריגה
- שמירה על שטחי בתה רצופים ונרחבים מפני בינוי ופיתוח

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. 2008. סיכום סקר ציפורים בשמורת סנסן אביב 2008. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Shochat, E., Abramski, Z., Pinshow, B., 2001. Breeding bird species diversity in the Negev: Effects of Scrub Fragmentation by planted forests. Journal of Applied Ecology, 38, 1135-1147.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אבנר רינות, יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, רעי סגלי, עזרא חדד, טוביה קאהן, יוסף כיאט, יובל דקס, ירון בזר, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN