עיט חורש Clanga pomarina

נכחד באזורנו RE
עיט חורש שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
עיט החורש מוערך כמין שנכחד כמקנן באזורנו (RE). תהליך ההכחדה התרחש במהלך שנות ה- 1960 ומאז לא נצפו ניסיונות קינון של המין בארץ. במקורות הספרותיים צוין כי המין שקינן בעבר בצפון הארץ הוא עיט הצפרדעים (סלע 1975, פז 1986, Shirihai 1996), אולם בעקבות הערכה מחודשת על בסיס דגמי התפוצה ובתי הגידול של המינים עיט צפרדעים ועיט חורש, הידועים מהעולם, הוערך כי המין שככל הנראה קינן כאן הוא עיט החורש (הצופה 2005). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) לא הוגדר עיט החורש כמין שנכחד באזורנו, ובמקומו נרשם עיט הצפרדעים בקטגורייה זו (RE).
RE הערכה אזורית נוכחית | RE הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, חורש ים-תיכוני צפוף
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ קינן בעבר
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורות נוף הררי
תצורות צומח יער, חורש, שיחייה, בתה
צפיפות צומח בינונית
מיקומי קנים עצים
סוגי מזון פגרים, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרעלות עופרת, ציד ולכידה

עיט קטן יחסית וכהה המקנן באזורים מיוערים. צבעו חום אחיד, מכנסיו צרים וארוכים ומקורו קטן ביחס לעיטים אחרים.
בתעופה מגלה כנף רחבה ומלבנית, כשצבע הסוככות בהיר מצבע אברות הכנף והזנב.
ניזון ביונקים קטנים שאותם הוא מאתר בשדות פתוחים ומישוריים, לעיתים בקרבת מקורות מים.

עד לשנות השישים של המאה הקודמת קיננו בצפון הארץ כ-15 זוגות. עיקר הקינון התרכז בשולי עמק החולה, אך גם בשאר חלקי הגליל, בגלבוע ובכרמל. ניסיון קינון לא מוצלח נרשם ב-1972 בנחל כזיב (סלע 1975, פז 1986, Shirihai 1996).

כ- 15 זוגות קיננו בצפון הארץ, בעיקר בשולי עמק החולה, אך גם בגליל, בגלבוע ובכרמל, עד לשנות השישים של המאה ה-20. ניסיון קינון לא מוצלח נרשם ב-1972 בנחל כזיב. כיום המין הוא חולף שכיח במרבית חלקי הארץ בסתיו ובאביב.

הסיכויים שהמין ישוב לקנן בארץ באופן טבעי מוערכים כנמוכים בגלל מיקומה היחסי של ישראל בתחום התפוצה של המין (אזור הקינון הקרוב ביותר בדרום תורכיה), הכחדתו גם מסוריה ולבנון והנתק שנוצר מאוכלוסיות מזרח אירופה. בשל גורמים אלה המין קיבל תעדוף נמוך להשבתו לטבע (הצופה ומירוז 2015, תכנית אב לשימור העופות הדורסים בישראל).

  • הצופה, א. 2004. איזה "עיט מנוקד" קינן בישראל במאה ה- 20? העזניה 32, הוצאת טבע והדברים והחברה להגנת הטבע.
  • סלע, י. 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN