עפרונן קצר-אצבעות Calandrella brachydactyla

עתידו בסכנה VU (A2b)
עפרונן קצר-אצבעות שצולם על ידי עזרא חדד
עזרא חדד
העפרונן קצר האצבעות מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל הירידה המתשכת בגודל אוכלוסייתו, המוערכת בלמעלה מ- 30% במשך 10 שנים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר העפרונן קצר האצבעות בקטגוריית "מידע חסר" (DD), השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב אוכלוסייתו, כמו גם שיפור ברמת המידע ובשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | DD הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורות נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים
תצורות צומח עשבוניים, חקלאות - גידולי שדה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקומי קנים קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות, פגיעה בקינים במהלך העיבוד החקלאי, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס

עפרוני קטן למדי, בהיר ובעל פספוס עדין. מתלהק לעתים קרובות.
קיימת שונות מסוימת בגוונים, כשחלק מהפרטים אפרפרים - חוליים, ואילו אחרים בעלי גוון חלודי עשיר יותר. המקור עבה למדי אך מחודד ודגם הפנים עדין. לעתים מופיע כתם כהה בצידי החזה.
קריאת התעופה צרודה ומקוטעת, והיא שחושפת פעמית רבות את נוכחותו בשדה.

חולף שכיח בכל רחבי הארץ בשתי עונות הנדידה. דוגר בצפיפות נמוכה ובאופן מקומי ברמת הגולן, בגליל המזרחי, בגלבוע ובעמק הירדן, וכן בנגב הצפוני והמרכזי. מספר הזוגות הדוגרים ופיזורם משתנה באופן קיצוני משנה לשנה.

דוגר בשדות פתוחים ויובשניים, פעמים רבות בשולי שדות מעובדים וכן במישורים מדבריים בעלי צמחייה נמוכה.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

העפרונן קצר האצבעות הוא מין נומאדי (נווד, משוטט) המקנן ב"כתמים ירוקים" בנגב ובשולי שדות מעובדים המתאימים לו מבחינת הממשק החקלאי. נדרשים סקרים מפורטים כדי להבין יותר לעומק את הגורמים המגבילים את האוכלוסייה ולהציע דרכים לשימורה.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, נדב ישראלי, נעם וייס, טוביה קאהן, עזרא חדד

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN