פפיון הרים Anthus similis

עתידו בסכנה VU (C1)
פפיון הרים שצולם על ידי יואב פרלמן
יואב פרלמן
פיפיון הרים מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל הירידה המתמשכת בגודל האוכלוסייה, המוערכת ביותר מ- 10% במשך 3 דורות (11 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר פיפיון ההרים כמין "בסכנת הכחדה" (EN). ההטבה לכאורה במעמד המין אינה משקפת הטבה ממשית במצבו, אלא האטה של קצבי הירידה בגודל האוכלוסייה ובתחום המחייה, כמו גם הבדלים בין המהדורות ברמת המידע ובשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | EN הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, הררי טרשי
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורות נוף הררי, סלעים וטרשים
תצורות צומח שיחייה, בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקומי קנים קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון שריפות בשטחי בתה, הרס וקיטוע מקומות החיות, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס

יציב באזורים הרריים וגבעיים בחבל הים-תיכוני והערבתי, ברום 250–700 מטר. בעשורים האחרונים נעלם מהכרמל, משטחים ניכרים במערב יהודה ושומרון וממרבית שטחי הגליל המערבי.

פיפיון ההרים מאכלס שטחי בתה וגריגה במדרונות טרשיים בחבל הים-תיכוני ובספר המדבר.

הפרעה ישירה – בעיקר על ידי פעילות צבא, רועים ומטיילים.
- נטיעות – גורמות לצמצום ולקיטוע של שטחי הבתה. פיפיוני ההרים אינם מקננים בשטחים הנטועים ובשטחים הסמוכים להם, ונדרש להם כתם בתה פתוח של לפחות 500 דונם (שוחט 2000).
- שריפות בשטחי בתה - בעיקר כתוצאה מאימוני צבא

- סגירת החורש הים-תיכוני - בעקבות צמצום הרעייה בצפון הארץ, החורש הולך ונסגר ומקומות החיות הופכים ללא-מתאימים עבור הפיפיונים

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

שמירה על שטחי בתה בכתמים נרחבים של יותר מ-500 דונם, והִימנעות מקיטוע השטח על-ידי פיתוח וייעור.

 • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
 • מירוז, א. 2008. סיכום סקר ציפורים בשמורת סנסן אביב 2008. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
 • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
 • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
 • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
 • צורים ע., מירוז, א., 2006 . סיכום סקר ציפורים באזור נחל אדוריים. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
 • שוחט, א. 2000. השפעת קיטוע בתות הספר על ידי חורש נטוע על חברת העופות בצפון הנגב. חיבור לקבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת בן-גוריון.
 • עמוד המין ב-Birdlife International
 • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
 • Shochat, E., Abramski, Z., Pinshow, B., 2001. Breeding bird species diversity in the Negev: Effects of Scrub Fragmentation by planted forests. Journal of Applied Ecology, 38, 1135-1147.
 • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז, אבנר רינות, יואב פרלמן, יוסף כיאט, ליאור כסלו, , טוביה קאהן, עזרא חדד, נעם וייס, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN