פפיון צהוב Anthus campestris

בסכנת הכחדה חמורה CR (C2a1,D1)
פפיון צהוב שצולם על ידי עזרא חדד
עזרא חדד
הפיפיון הצהוב מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, שהצטמצמה מאוד בשני העשורים האחרונים ומוערכת כיום בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך הפיפיון הצהוב כמין ב"סכנת הכחדה" (EN). ההחמרה במעמד המין משקפת החמרה במצב אוכלוסייתו ונסיגה שלה מאזורים בהם קינן המין בעבר.
CR הערכה אזורית נוכחית | EN הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול חרמון - רצועה אלפינית כרקוצית, הררי טרשי
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני, ים תיכוני
תצורות נוף הררי
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקומי קנים קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס

פיפיון גדול יחסית ובהיר. גופו העדין והמוארך וזנבו הארוך מדמים אותו לנחליאלי. צבעו הכללי חום חולי, רגליו ארוכות ולראשו פס גבה בהיר הבולט מעל לפס מקור כהה. קריאות התעופה קצרות ונוקשות ומזכירות דרור-בית. השירה דו-הברתית קצרה ומתכתית, מושמעת בד"כ מהאוויר.

מקייץ-מקנן נדיר ביותר, כיום כמעט אך ורק בחרמון בלבד, וחולף שכיח. כ- 10 זוגות מקננים במורדות החרמון (ישראלי ופרלמן 2013).
בעבר היה הפיפיון הצהוב מקנן שכיח למדי בצפון הארץ ובמרכזה (Meinertzhagen 1920). עד לשנות ה- 1980 קינן במספרים קטנים לאורך שדרת ההר ביהודה ושומרון ובגליל, דוגמת הר בעל-חצור, הרי ירושלים, גוש-עציון, הר חברון והר כנען (פז 1986,Shirihai 1996). במרבית האזורים הללו הוא נעלם כמקנן בגלל הרס מקומות החיוּת על ידי הרחבת יישובים ושטחי חקלאות, נטיעת עצים וצמצום הרעייה בגליל שהביאה להסגרות החורש. בשני העשורים האחרונים נרשמו רק תצפיות ספורות בקינון מחוץ לכתף החרמון, בפסגות הדרומיות של הרי יהודה, המעידות על אפשרות לקינון ספורדי באזור זה. גם בחרמון תחום תפוצתו הצטמצם ביותר, ובעוד שבשנות ה- 1980 הוא תועד כמקנן מרום 1,300 מטר ומעלה, כולל אזורים כמו נחל ערער ועמק מן (אזוב 1986), בשנים האחרונות הוא נצפה במספרים קטנים מאוד וברום רב יותר, רק מרום מ- 1,900 מטר ומעלה (ישראלי ופרלמן 2013).

מקנן בפסגות טרשיות וחשופות בחבל הערבתי והים-תיכוני, ברום 600 מטר ומעלה.

הפיפיון הצהוב נפגע בעיקר מהרס ושינוי מקומות החיות בעקבות התיישבות, פריצת דרכים, ייעור ונטיעות ביהודה ושומרון ופיתוח תשתיות שונות בחרמון הגבוה. בנוסף יתכן שהוא מושפע משינויי האקלים ולכן נדחק לרצועות הגובה הגבוהות ביותר בחרמון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

האוכלוסייה המשמעותית ביותר של הפפיון הצהוב מקננת בפסגת החרמון, מומלץ להימנע מכל פיתוח ושינוי של מקומות החיות באזורי הקינון ברום החרמון. כמו כן מומלץ לבצע סקר של אתרי הקינון ההיסטוריים בפסגות יהודה ושומרון במטרה לבדוק האם קיימות אוכלוסיות שרידיות באזורים אלה ולבחון כיצד ניתן להגן עליהן.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז, יואב פרלמן, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN