צולל ביצות Aythya nyroca

בסכנת הכחדה EN (A2c,D1)
צולל ביצות שצולם על ידי עזרא חדד
עזרא חדד
צולל הביצות מוגדר כמין "בסכנת הכחדה" (EN) בשל הירידה בשטח תחום תפוצתו, המוערכת בלמעלה מ- 50% במשך 3 דורות (22.8 שנה), וכן בגלל גודל אוכלוסייתו, הקטנה מ- 250 פרטים בוגרים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר צולל הביצות כמין "בסכנת הכחדה חמורה" (CR). השינוי במעמד המין משקף הטבה מסוימת במצב האוכלוסייה יחסית לתחילת שנות ה- 2000, חלקה ככל הנראה נובע משיפור ברמת איסוף המידע.
EN הערכה אזורית נוכחית | CR הערכה אזורית קודמת

NT הערכה עולמית
בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ חורף, חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב, מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, סודני
תצורות נוף גדה סבוכה, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים
צפיפות צומח בינונית
מיקומי קנים קרקע, סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון במים
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

מקנן נדיר במאגרי שפלת יהודה ובמאגרים ובולענים באזור ים המלח, וכן חורף וחולף נדיר למדי בגופי מים בכל רחבי הארץ.
עד לאמצע המאה ה-20 היה מקנן מצוי למדי (עשרות ואולי אף מאות זוגות) בצפון הארץ, בעיקר בעמק החולה. הקינון בצפון פסק לאחר יבוש בִּצות החולה ובִּצות נוספות בצפון. בשנות ה- 1970 נתגלה שוב כמקנן, במספרים קטנים ולא מדי שנה. האוכלוסיה המקייצת מנתה בשנות ה- 1980 100–200 פרטים, מרביתם בעמק החולה ובעמקים הצפוניים, אך גם בחוף הכרמל ובגוש דן (פז 1986, Shirihai 1996).
בעשור האחרון נעלם כמעט לגמרי כמקנן בצפון הארץ אך הרחיב את תפוצתו בשפלת יהודה ובדרום ים המלח.

בִּצות ומקווי מים מתוקים המוקפים בסבך צומח.

הסיבה העיקרית להיעלמות צולל הביצות היא הרס ופגיעה במקומות החיות המתאימים לקינון – מקווי מים עטורי צמחיית גדות מפותחת. בנוסף לכך, צייד בלתי מבוקר פוגע במין זה בעולם, ובמידה פחותה גם בארץ. תוכניות לחידוש ולפיתוח מאגרי מים בשפלת יהודה, כולל אטימתם ביריעות פלסטיק וכיסויים בלוחות סולאריים או מתקנים אחרים מאיימות על עתידו של מין זה בישראל.

מאמצי השימור והאישוש של המין כוללים טיפוח של גרעין רבייה (בגן החיות התנכ"י) ושחרור פרטים צעירים לטבע. מאמץ זה מבוצע החל מ- 2015, וטרם נאספו עדויות לגבי הצלחת ההשבה והשתלבות הפרטים המשוחררים באוכלוסיית הבר המקננת.

צולל הביצות הוא מין הנמצא בסכנת הכחדה בארץ ובעולם בעקבות ניצול יתר והרס של בתי הגידול הלחים. אוכלוסייתו בארץ קטנה מאוד, אף כי בעשורים האחרונים ניכרת מגמה של עלייה במספר הפרטים המקננים והתפשטות של המין בשפלת יהודה ובשקע ים המלח. עתידו של המין בארץ מותנה בקיומם של מאגרים ובריכות המוקפים בסבך גדה.

צולל הביצות מקנן בבריכות ובמאגרי מים שסביבם סבך צמחייה נרחב, ולכן יש לאפשר התפתחות של סבך צומח מסביב למקווי מים. בנוסף, ברווזים צוללים רגישים מאוד להמצאות שייר עופרת בסביבת מקווי המים (Slobodian et al. 2015) ולכן מומלץ להפסיק את השימוש בתחמיש עופרת לציד.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י. 2013. ברווזים נדירים דוגרים בישראל סיכום ניטור קיץ 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.
  • פרלמן, י. וחביב, א. 2014. ברווזים נדירים דוגרים בישראל סיכום ניטור קיץ 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Slobodian, L., Lewis, M. & Lehmann, C. 2015 (2nd edition). Guidelines on National Legislation for the Protection of Species of Migratory Waterbirds and their Habitats. AEWA Conservation Guidelines No. XX, AEWA Technical Series No. XX, Bonn, Germany.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז, אבנר רינות, עזרא חדד, ליאור כסלו, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN