קטה הודית Pterocles lichtensteinii

בסכנת הכחדה חמורה CR (D1)
קטה הודית שצולם על ידי ליאור כסלו
ליאור כסלו
הקטה ההודית מוערכת כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) עקב גודלה המזערי של האוכלוסייה, המוערכת כיום בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקטה ההודית כמין "בסיכון נמוך" (NT). ההחמרה במעמד המין משקפת הרעה במצב האוכלוסייה ונסיגה שלה מחלקים ניכרים של תחום התפוצה.
CR הערכה אזורית נוכחית | NT הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול מישורים במדבר, מלחות במדבר
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות סודני
תצורות נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקומי קנים קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות, אינם ידועים, נטיעות בשטחי בתה ובמישורי לס
הקטנה מבין הקטות שנצפות בישראל. הניצוי של שני הזוויגים מפוספס בפסי רוחב חומים כהים המשווים להם מראה כללי כהה. לזכר דגם כתמים שחור-לבן על הקודקוד והמצח וטבעת העין שלו צהובה. מתלהקת בקבוצות קטנות בכל חודשי השנה ומקננת במושבות דלילות פזורות. נוהגת להתכנס לאתרי שתייה קבועים בשעות הערב בין הדמדומים, בניגוד למיני הקטה האחרים בארץ שעפים לאתרי השתייה בבוקר.
הקטה ההודית יציבה ומקננת נדירה בדרום הערבה, במשולש שבין אילת ללוטן ונאות סמדר.
מדרונות הרים, וואדיות רחבים עם צמחיה נמוכה ומישורי צרירים במדבר הצחיח (ברצועת האקלים הסודנית). מקננת גם בשולי ישובים ותלויה במקורות מים לצורך שתייה.
בשנות ה- 1980 הוערכה האוכלוסייה בכ- 50 עד 100 זוגות, על סמך התקבצויות באתרי שתייה (Shirihai 1996). במהלך העשור האחרון ניכרת ירידה במספרי הקטות ההודיות והאוכלוסייה מוערכת כיום בפחות מ- 50 פרטים בוגרים (איתי שני ונועם וייס, בע"פ).
הקטה ההודית נפגעת ככל הנראה מהפיתוח המואץ המתרחש בשנים האחרונות בדרום הערבה, הגורם להרס ולשינוי מקומות החיות הטבעיים שלה כמו גם להתרבות מינים פולשים ומתפרצים שככל הנראה המגבירים את לחצי הטריפה על האוכלוסייה.
לא ידוע לנו על מאמצי שימור ייעודיים למין.
author name השתתף: איתי שני, יואב פרלמן, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN