קטופה Ketupa zeylonensis

נכחד באזורנו RE
קטופה שצולם על ידי יואב פרלמן
יואב פרלמן
הקטופה מוערכת כמין ש"נכחד באזורנו" (RE). תהליך ההכחדה התרחש במהלך שנות ה- 1970 ומאז לא נצפו כלל פרטים בארץ. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקטופה כמין שנכחד באזורנו (RE).
RE הערכה אזורית נוכחית | RE הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה, נחלי איתן מצוקיים באקלים ים-תיכוני
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ קינן בעבר
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורות נוף נחלים, ביצות, גדה סבוכה, בתי גידול לחים
תצורות צומח יער, חורש, סבך ביצה וגדות נחלים
מיקומי קנים עצים, מצוקים
סוגי מזון דגים
שיחור מזון במים
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון ציד ולכידה, ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

דורס לילה גדול המזכיר אוח במבנהו הרחב ובגווניו החומים. מאכלס בתי גידול לחים וניזון בעיקר בדגים שהוא צד בצלילה שטוחה לעבר המים.

עד לתחילת המאה ה-20 הייתה הקטופה יציבה בגליל, בגולן, בצפון עמק הירדן ובעמקים הצפוניים. האוכלוסייה מוערכת בכמה עשרות פרטים לפחות. לא נאספו נתונים על ביולוגית הקינון של המין בארץ, אך ההשערה היא שאוכלוסייה זו הייתה יציבה ומקננת. התצפיות האחרונות הן מבית-זרע ומחמת-גדר בשנים 1974–1975 (פז 1986, Shirihai 1996).

לקטופה תפוצה נרחבת בדרום-מזרח אסיה, אך לתת-המין המערבי (K. z. semenowi) תפוצה שרידית ומקוטעת, ובאזורנו הוא מוכר כיום רק במספר אתרים בדרום טורקיה.

בסוף המאה ה- 19 ובתחילת המאה ה- 20 נפגע המין מאיסוף של פרטים רבים לאוספים מדעיים, אך עיקר הפגיעה באוכלוסייה התרחשה בעקבות שינוי והרס בתי הגידול הלחים בצפון, דוגמת ייבוש ביצת החולה, שאיבת מי נחלים בגליל ובגולן והטיית מי מעיינות למאגרים.

הסיכויים שהקטופה תשוב לקנן באזורנו באופן טבעי הם קלושים, כי האוכלוסייה שקיננה באזורנו הייתה בגבול התפוצה המערבי של המין ואוכלוסיות סמוכות דוגמת לבנון וירדן ככל הנראה נכחדו גם הן (Birdlife 2017). המין אינו מומלץ להשבה לטבע בישראל בשלב זה, וזאת לאור הערכה שסיכויי ההצלחה של פרויקט השבה אינם גדולים, בגלל הניתוק מאוכלוסיות אחרות, המספר המצומצם של אתרים העשויים להתאים לקינון ולהתבססות המין בצפון הארץ, ומצב המים כיום בנחלי הגליל והגולן.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN