240 מינים

חנקן אדום-ראש
LC
לא בסיכון
חופמי אלכסנדרי
EN
בסכנת הכחדה
בז ערב
NA
לא הוערך
כחל
VU
עתידו בסכנה
עיט צפרדעים
NA
לא הוערך
חסידה לבנה
VU
עתידו בסכנה
כוס
LC
לא בסיכון
נשר מקראי
CR
בסכנת הכחדה חמורה
שיחנית גדולה
VU
עתידו בסכנה
קנית אפריקנית
LC
לא בסיכון
שדמית אדומת-כנף
EN
בסכנת הכחדה
בז צוקים
CR
בסכנת הכחדה חמורה
עיט נצי
CR
בסכנת הכחדה חמורה
עיטם לבן-זנב
CR
בסכנת הכחדה חמורה
סבכי שיטים
CR
בסכנת הכחדה חמורה
סבכי שחור-כיפה
DD
חסר מידע
רץ מדבר
VU
עתידו בסכנה
נחליאלי צהוב
VU
עתידו בסכנה
סלעית אירופית
LC
לא בסיכון
עיט חורש
RE
נכחד באזורנו
שרקרק ירוק
CR
בסכנת הכחדה חמורה
סיס הרים
DD
חסר מידע
חמריה חלודת-זנב
VU
עתידו בסכנה
גבתון אדום-מקור
VU
עתידו בסכנה
קטה סנגלית
EN
בסכנת הכחדה
סיטת צוקים
NT
קרוב לסיכון
רחם
CR
בסכנת הכחדה חמורה
בז שחור
NT
קרוב לסיכון
צחיחנית מדבר
VU
עתידו בסכנה
חופית להקנית
NA
לא הוערך
עזנייה שחורה
RE
נכחד באזורנו
אוח עיטי
LC
לא בסיכון
חיוויאי
LC
לא בסיכון
גבתון שחור-ראש
EN
בסכנת הכחדה
קטה גדולה
LC
לא בסיכון
בזבוז הלבנון
VU
עתידו בסכנה
זנבן
LC
לא בסיכון
חנקן אדום-גב
VU
עתידו בסכנה
סנונית רפתות
LC
לא בסיכון
סבכי ערבות
VU
עתידו בסכנה
תפוחית
LC
לא בסיכון
שחפית ים
VU
עתידו בסכנה
חנקן נובי
LC
לא בסיכון
זרון סוף
RE
נכחד באזורנו
גבתון גנים
VU
עתידו בסכנה
עקב עיטי
NT
קרוב לסיכון
קטה חדת-זנב
EN
בסכנת הכחדה
צוקית חכלילית
VU
עתידו בסכנה
קורמורן גמדי
LC
לא בסיכון
חנקן גדול
LC
לא בסיכון
זרון שדות
NA
לא הוערך
בז אדום
NT
קרוב לסיכון
פרפור עקוד
LC
לא בסיכון
גבתון אפור
NA
לא הוערך
זרזיר בורמזי
NA
לא הוערך
קטה הודית
CR
בסכנת הכחדה חמורה
עיט שמש
NA
לא הוערך
פפיון צהוב
CR
בסכנת הכחדה חמורה
חטפית אפורה
VU
עתידו בסכנה
חוחית
LC
לא בסיכון
צחיחנית החרמון
VU
עתידו בסכנה
לימוזה חומת-בטן
NA
לא הוערך
קנית אירופית
CR
בסכנת הכחדה חמורה
סלעית קיץ
EN
בסכנת הכחדה
סייפן
RE
נכחד באזורנו
מדברון
NT
קרוב לסיכון
שדמית שחורת-כנף
NA
לא הוערך
חוגלה
LC
לא בסיכון
בז עצים
EN
בסכנת הכחדה
עפרוני חכלילי
NT
קרוב לסיכון
בזבוז אירופי
LC
לא בסיכון
צחראש
CR
בסכנת הכחדה חמורה
בארית הרים
DD
חסר מידע
קטת כתר
VU
עתידו בסכנה
קנית קטנה
LC
לא בסיכון
שרקרק מצוי
VU
עתידו בסכנה
עפרוני עב-מקור
NA
לא הוערך
דיה שחורה
RE
נכחד באזורנו
אנפה ארגמנית
VU
עתידו בסכנה
עפרונן קצר-אצבעות
VU
עתידו בסכנה
סלעית ערבות
VU
עתידו בסכנה
בז נודד
CR
בסכנת הכחדה חמורה
שליו
CR
בסכנת הכחדה חמורה
בז ציידים
NA
לא הוערך
עיט ערבות
NA
לא הוערך
עיט זהוב
CR
בסכנת הכחדה חמורה
חוברה
EN
בסכנת הכחדה
דרור ירדן
LC
לא בסיכון
קיווית להקנית
NA
לא הוערך
עפרונן גמד
VU
עתידו בסכנה
סנונית סלעים
VU
עתידו בסכנה
לימוזה מצויה
NA
לא הוערך
יונת סלעים
DD
חסר מידע
טריסטרמית
LC
לא בסיכון
סנונית מערות
LC
לא בסיכון
סלעית שחורת-בטן
LC
לא בסיכון
חרגולן זמירי
RE
נכחד באזורנו
צוקית בודדת
LC
לא בסיכון
עפרוני ענק
EN
בסכנת הכחדה
סלעית החורף
VU
עתידו בסכנה
צטיה
LC
לא בסיכון
שיחנית קטנה
LC
לא בסיכון
כרוון
LC
לא בסיכון
רלית
NA
לא הוערך
סלעית לבנת-כנף
LC
לא בסיכון
זמירון
CR
בסכנת הכחדה חמורה
חצוצרן מדבר
LC
לא בסיכון
אלימון
CR
בסכנת הכחדה חמורה
סלעית מדבר
LC
לא בסיכון
פרנקולין
LC
לא בסיכון
גבתון מדבר
NT
קרוב לסיכון
זהבן
VU
עתידו בסכנה
אנפית מנגרובים
NA
לא הוערך
טבלן מצויץ
CR
בסכנת הכחדה חמורה
ורדית סיני
LC
לא בסיכון
דוכיפת
LC
לא בסיכון
חוגת עצים
NT
קרוב לסיכון
סבכי קוצים
NT
קרוב לסיכון
אנפה אפורה
RE
נכחד באזורנו
נחליאלי לבן
VU
עתידו בסכנה
עקב חורף
NT
קרוב לסיכון
מירומית שחורה
RE
נכחד באזורנו
נץ מצוי
LC
לא בסיכון
תור מצוי
NT
קרוב לסיכון
סיס חומות
DD
חסר מידע
קוקיה אירופית
DD
חסר מידע
שרקרק גמדי
LC
לא בסיכון
שלצדף החוף
NA
לא הוערך
לבן חזה
LC
לא בסיכון
קוקיה מצויצת
LC
לא בסיכון
ברווז משויש
EN
בסכנת הכחדה
עפרוני פסגות
RE
נכחד באזורנו
קורא
LC
לא בסיכון
עלווית לבנת-בטן
NT
קרוב לסיכון
חרטומית בינונית
NA
לא הוערך
קיווית מצויצת
NA
לא הוערך
פרס
RE
נכחד באזורנו
יסעור מצוי
NA
לא הוערך
לבנית קטנה
NT
קרוב לסיכון
אגמיה
LC
לא בסיכון
סיס הגליל
VU
עתידו בסכנה
דרורית קצרת-אצבעות
LC
לא בסיכון
תנשמת
LC
לא בסיכון
חרמשון גדול
NA
לא הוערך
עלווית החורף
VU
עתידו בסכנה
תחמס אירופי
DD
חסר מידע
אירניה
VU
עתידו בסכנה
צולל חלודי
NA
לא הוערך
חופמי גדות
CR
בסכנת הכחדה חמורה
שעיר מצוי
LC
לא בסיכון
שחור זנב
LC
לא בסיכון
ירקון
LC
לא בסיכון
חובה קטנה
NA
לא הוערך
חובה גדולה
NA
לא הוערך
עורב קצר-זנב
LC
לא בסיכון
דררה מצויה
NA
לא הוערך
שחף ארמני
NA
לא הוערך
דרור ספרדי
NT
קרוב לסיכון
פפיון הרים
VU
עתידו בסכנה
בז נודד מדברי
EN
בסכנת הכחדה
תחמס נובי
VU
עתידו בסכנה
חופית מגלית
NA
לא הוערך
אוח מדברי
NT
קרוב לסיכון
פורפיריה כחולה
NA
לא הוערך
אנפית גמדית
LC
לא בסיכון
עפרוני מדבר
LC
לא בסיכון
ברכיה
LC
לא בסיכון
פשוש
LC
לא בסיכון
גדרון
LC
לא בסיכון
כסוף-מקור הודי
LC
לא בסיכון
גבתון סלעים
NT
קרוב לסיכון
יען הנגב
RE
נכחד באזורנו
שחף לבן-עין
NA
לא הוערך
סלעית נזירה
NT
קרוב לסיכון
חצוצרן החרמון
NT
קרוב לסיכון
מגלן מצויץ
NA
לא הוערך
תפר
LC
לא בסיכון
אנפת לילה
LC
לא בסיכון
תוכי נזירי
NA
לא הוערך
קטופה
RE
נכחד באזורנו
אווז זוטר
NA
לא הוערך
שיחנית זית
CR
בסכנת הכחדה חמורה
דאה שחורת-כתף
NA
לא הוערך
עזנית הנגב
RE
נכחד באזורנו
שחפית גמדית
EN
בסכנת הכחדה
שחפית כספית
NA
לא הוערך
מגלן חום
LC
לא בסיכון
עפרוני מצויץ
LC
לא בסיכון
עיט שחור
RE
נכחד באזורנו
אנפית סוף
NT
קרוב לסיכון
ירגזי החרמון
NT
קרוב לסיכון
סנונית מדבר
LC
לא בסיכון
סבכי חורש
LC
לא בסיכון
חצוצרן שחור-מקור
LC
לא בסיכון
ינשוף עצים
LC
לא בסיכון
צוצלת
LC
לא בסיכון
תמירון
NT
קרוב לסיכון
יאורית
NA
לא הוערך
קנית בצרה
NA
לא הוערך
גבתון עפרוני
LC
לא בסיכון
סיס חוורוור
LC
לא בסיכון
צולל ביצות
EN
בסכנת הכחדה
תחמס מצרי
CR
בסכנת הכחדה חמורה
ינשוף שדות
CR
בסכנת הכחדה חמורה
שרשיר
NA
לא הוערך
גבתון צווארון
NA
לא הוערך
עורב הודי
NA
לא הוערך
עורבני
LC
לא בסיכון
דרור הבית
LC
לא בסיכון
סבכי שחור-ראש
LC
לא בסיכון
עורב שחור
NT
קרוב לסיכון
תור צווארון
LC
לא בסיכון
גבתון לבן-גרון
NA
לא הוערך
תורית זנבנית
LC
לא בסיכון
ירגזי
LC
לא בסיכון
עפרוני שחור-זנב
NA
לא הוערך
שחף צהוב-רגל
NT
קרוב לסיכון
סבכי טוחנים
LC
לא בסיכון
חכלילית סלעים
NT
קרוב לסיכון
קרקיר
NA
לא הוערך
מיינה מצויה
NA
לא הוערך
עורב חום-עורף
LC
לא בסיכון
אנפית בקר
LC
לא בסיכון
חמריה שחורה
NA
לא הוערך
שחרור
LC
לא בסיכון
צופית
LC
לא בסיכון
סופית
LC
לא בסיכון
טסית בתים
LC
לא בסיכון
בז מצוי
LC
לא בסיכון
שקנאי מסולסל
NA
לא הוערך
לילית מצויה
LC
לא בסיכון
סיקסק
LC
לא בסיכון
נקר סורי
LC
לא בסיכון
טבלן גמד
LC
לא בסיכון
שעיר מסורטט
DD
חסר מידע
זמיר הירדן
NT
קרוב לסיכון
קאק
LC
לא בסיכון
לילית מדבר
NT
קרוב לסיכון
עורב אפור
LC
לא בסיכון
בולבול
LC
לא בסיכון
show more results הצג עוד