הרשימה האדומה של העופות המקננים בישראל

עופות הבר של ישראל הולכים ומתמעטים. כאן תוכלו ללמוד אילו מיני עופות עלולים להיעלם מנופי ארצנו אם לא נפעל במהירות ובנחישות להגן עליהם. האם יש קבוצות של ציפורים שהן רגישות יותר מאחרות? האם ישנם אזורים בארץ שבהם חיים מינים רבים הנמצאים בסכנת הכחדה? אילו בתי גידול הם החשובים ביותר למגוון המינים שלנו? כל מין של עוף הוא סיפור, סיפור שיש לנו חלק בו.
אודות הספר האדום | לקריאת מבואות הספר | לרשימת מיני העופות

מספר המינים לפי דרגת סיכון אזורית


התפלגות המינים לפי דרגות סיכון